دانشگاه ها و نوآوری اجتماعی

-و-نوآوری-اجتماعی-وزیری-600x836-1.jpg
-و-نوآوری-اجتماعی-وزیری-600x836-1.jpg

عنوان کتاب

دانشگاه ها و نوآوری اجتماعی

  • نویسنده : دیوید فاسی
  • مترجمین : سعید جوی زاده | مرضیه حاجی زاده | علیرضا احمدیان
  • گوینده : -
  • موضوع : کسب و کار، موفقیت
  • سال انتشار : 1400
  • قیمت : 99,000 تومان

 کتاب 12 معجون مقاله نویسی

دانلود خلاصه کتاب

خلاصه کتاب