نقشه راه استراتژیک یک نوآوری

-راه-استراتژیک-نوآوری-وزیری-600x836-1.jpg
-راه-استراتژیک-نوآوری-وزیری-600x836-1.jpg

عنوان کتاب

نقشه راه استراتژیک یک نوآوری

  • نویسنده : گرگ ستل
  • مترجمین : سعید جوی زاده | علیرضا احمدیان
  • گوینده : -
  • موضوع : کسب و کار، موفقیت
  • سال انتشار : 1400
  • قیمت : 99,000 تومان

 کتاب 12 معجون مقاله نویسی

دانلود خلاصه کتاب

خلاصه کتاب